Liên hệ trực tiếp:

http://thcshoangvan.pgdhiephoa.edu.vn/

Thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân,
3.872.168
http://thcshoangvan.pgdhiephoa.edu.vn/
c2hoangvan@bacgiang.edu.vn