Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoàng Vân

Thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân,
3.872.168
c2hoangvan@bacgiang.edu.vn