Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 52
Năm 2020 : 858
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019-2020

 

Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam

Trường THCS HOàNG VÂN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Số:

                                                                                            Hoàng Vân , ngày ….. .2019

Kế hoạch kiểm định chất lượng

Năm học 2019-2020

- Căn cứ vào kế hoạch số      , ngày …… .2019 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa, về việc khảo thí năm học 2019-2020;

-Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, của phòng GD&ĐT Hiệp Hòa,

-Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Hoàn Vân;

-Trường THCS Hoàng Vân  xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng, năm học 2019-2020 nhu sau:

 

I. NHIệM Vụ TRọNG TÂM

1/ Nâng cao nhận thức và thực hiện tốt việc nhận xét, kiểm tra, thi theo hướng đánh giá năng lực của người học. Tăng cường đánh giá Học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở trên lớp., các bài kiểm tra, các bài thi và hoạt động đánh giá khác.

2/ Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đề khảo sát theo ma trận, bảo đảm về số lượng, chất lượng. Tăng cường các bài tập, câu hỏi theo yêu cầu vận dụng, vận dụng cao kiến thức, kỹ  năng, thái độ gắn với thực tiễn.

3/ Tổ chức tốt các kỳ khảo sát, kiểm tra, kiểm định trong năm học 2019-2020. Thi thử tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công băng, đúng quy chế.

4/ Thực hiện bảo quản cấp phát bằng, lưu trữ hồ sơ về văn băng, chứng chỉ theo quy định.

 

II. Công tác tổ chức

 

1. Giáo viên

TT

Họ và tờn

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Giáp Xuân Duy

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Đức Huấn

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Trần Thị Thúy

TT tổ XH

UV

4

Chu Văn Mùi

TT tổ TN

UV

5

Dương Thị Dịu

Thư ký

UV

2. Đối tượng, kiểm định:

  Tất cả Học sinh trong trường

III. Nội dung, hình thức kiểm định

1. Môn kiểm định

    Học kỳ I- kiểm định : Toán, Văn, Anh

    Học kỳ II- kiểm định : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa

2. Thời gian kiểm định: Kiểm định Toán , Văn, Anh vào các buổi chiều

        Dùng tờ giấy KT của HS.

       Các môn khác kiểm định lồng ghép vào buổi sáng

        Dùng giấy kiểm tra bình thường của HS

3. Hình thức kiểm định:

a. GV tự kiểm định

- Mỗi tháng, GV dạy ôn tự kiểm định, tối thiều 1 bài, vào tuần 3 của tháng (Thời gian làm bài: Văn : 20-30’, Toán, Anh: 15’). Học sinh ngồi theo lớp đã phân chia theo đối tượng. : 

- Yêu cầu coi, chấm thi nghiêm túc, nộp bài, báo cáo kết quả vào tuần 4 trong tháng. GV chịu trách nhiệm về việc coi thi của mình.

b. Trường tổ choc kiểm định

Nhà trưởng tổ chức kiểm định chất lượng, coi chéo, chấm. chéo

    Học kỳ I-

Khối 6,7,8,9: kiểm định : Toán, Văn, Anh .

    Học kỳ II-

Khối 6,7,8: kiểm định : Toán, Văn, Anh,

Khối 9: kiểm định : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD

4/ Yêu cầu:

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu: ra đề, coi thi, chấm bài và nhận xét đánh giá học sinh trong việc thi kiểm tra, bảo đảm thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của Học sinh.

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng trú trọng đánh giá phẩm chất, năng lực của HS. Coi trọng đánh giá quá trình, đánh giá ở trên lớp, đánh giá qua hồ sơ; tăng cường đánh giá thông qua sản phẩm, dự án, bài thuyết trình, kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá cuối kỳ, cuối năm học. Quan tâm đến việc đánh giá để giúp đỡ HS về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú của các em trong quá trình học tập.

- Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận, giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, kiểm tra, khảo sát theo ma trận, tăng cường các bài tập, câu hỏi theo định hướng mở, tổng hợp gắn với thực tiễn.

5. Lịch cụ thể

a. Kiểm định ngắn: Làm vào tuần 3 hàng tháng. Báo cáo kết quả: Tuấn 4

b. Kiểm định chéo

 

Học kỳ

Tuần- Tháng

Môn kiểm định

Phạm vi kiểm định

Học kỳ I

Tuần 3/ 10.2019

Toán, Văn, Anh

Tất cả các khối, lớp

Học kỳ II

Tuần 2/ 3. 2020

Toán, Văn, Anh

Tất cả các khối, lớp

 

Tuần 4/ 3.2019

Toán, Văn, Anh, Lý,  Hóa, Sinh, Sử, Địa, CD

Tất cả các khối,

Khối 9

IV. Xây dựng ngân hàng đề kIểm định

Nhằm mục đích kiểm định chất lượng, ngày càng tốt hơn, nhà trường yêu cầu:

1. mỗi GV bộ môn Toán, Văn, Anh xây dựng một bồ đề kiểm định, bảo đảm các yêu cầu sau:

     -  Bám sát chương trình, phù hợp chuấn kiến thức, kỹ năng, phù hợp đối tượng, phù hợp với thời điểm kiểm định.

-Mỗi đề tạo 1 file riêng, ghi rõ đề KĐ (kiểm định) ngắn tháng mấy, môn gì (với đề kiểm định ngắn), hoặc đề KĐ kỳ I, hày kỳ II, môn gì (VớI KĐ học kỳ).

     a. Kiểm định ngắn.

- Thời lượng làm bài:

   Kiểm định ngắn: Môn Toán, Anh: 15phút, Văn: 25’- 30;

- Số lượng đề: Mỗi tháng xây dựng 01 đề, kiến thức đến hết tuần 2 của tháng

b. Đề kiểm định học kỳ

- Thời gian lamg bài: Toán, Văn: 60 ‘, Anh 45’

Đề kỳ I: Kiến thức hết tuần 10 tháng 10

Kỳ II: Kiến thức hết tuần 2 của tháng 3.

3. - Gưi mail chuyên môn  trước 10.10.2019

4. Nhà trường sẽ kết hợp đề kiểm định mà GV ra, với ngân hàng đề kiểm định được lưu trữ hàng năm, để lập ra đề kiểm định.

5. Việc kiểm định sẽ được tiến hành một cách khách quan, thông qua đó, góp phần vào đánh giá công tác giảng dạy của GV.

 

 

NGƯỜI LẬP KH

Phó hiệu trưởng

 

 

                                                                                              

 

  Nguyễn Đức Huấn

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

  

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới