Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 52
Năm 2020 : 858
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG THCS HOÀNG VÂN

 

Số:     /QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Hoàng Vân, ngày 05  tháng 09  năm 2020

  

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP

Năm học 2020 - 2021”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VÂN

 

- Căn cứ thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 07 năm 2018 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

- Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT  ngày 22 tháng 08 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực, khả năng công tác của cán bộ giáo viên, nhân viên;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường THCS Hoàng Vân năm học 2020 - 2021

(có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3: Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và CB-GV-NV có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi  nhận:

- Như điều 3 (để t/h)

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

 

Giáp Xuân Duy

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới